Tuotimme Helsingin Satamalle videon Länsisataman rakennusprosessista. Prosessia seurattiin vuoden 2015 lopusta valmistumiseen vuoden 2016 kesällä. Videossa käytettiin pitkän aikavälin timelapse-tekniikkaa, jolla rakennustyön etenemisen ja työmaan tapahtumien kehittymistä voi seurata vaiheittain.

“Helsingin satama on Suomen ulkomaankaupan ja matkustajaliikenteen pääsatama. Helsingin Satama Oy johtaa ja kehittää satamatoimintaa yhteistyössä toimijoiden kanssa, tarjoaa sille puitteet sekä tuottaa kokonaisuutta tukevia palveluita. Helsingin sataman kautta kuljetetun tavaran arvo on kolmasosa Suomen ulkomaankaupan arvosta ja 40 % merikuljetusten arvosta. Helsingin Satama Oy:n markkinaosuus Suomen satamien kappaletavaraliikenteestä on 26 % ja (satamien) matkustajaliikenteestä 79 %.”