Tilaus- ja toimitusehdot

Tilaus- ja toimitusehdot

Tilaus ja aloituspalaveri

Tilauslomakkeen lähettäminen on sitova tilaus.

Aloituspalaveri sovitaan Tilaajan kanssa Kummankin sopimusosapuolen aikataulujen mukaan. Tuottaja on Tilaajaan yhteydessä liittyen projektin aloittamiseen 5 työpäivän sisällä tilauksen saapumisesta joko puhelimitse tai sähköpostilla. Aloituspalaveri kestää n. tunnin.

Tuotantoalue

Palvelujen tuotantoalueena on Tampere ja Tampereen ympäryskunnat sekä Hämeenlinna, Helsinki, Turku, Jyväskylä, Pori, Seinäjoki ja VR:n väliasemat välillä Tampere-mainitut paikkakunnat. Kuvaukset ja tapaamiset järjestetään tällä alueella. Palveluiden tuottamisesta ja tapaamisista tuotantoalueen ulkopuolella on sovittava erikseen ennen tilausta.

Kuvauspaikat

Kuvauspaikkoja on tuotannoissa rajattu määrä riippuen tuotteesta (ks. taulukko 1: Videotuotanto ja taulukko 2: Live). Kuvauspaikat päätetään aloituspalaverissa ja järjestetään yhdessä Tilaajan kanssa.  Kuvauspaikkojen on sijaittava tuotantoalueella.

Taulukko 1: Videotuotanto

Some: Storyline Some: Testimonial Pitchit ja tervehdykset Koulutus Musiikkivideo S Musiikkivideo M Musiikkivideo L
1-3 1* 1* 1* 1* 1* 1-3

Taulukko 2: Live

Webinaarit Livekoulutukset
1* 1*

*Kuvaustila voi olla Tilaajan oma tila, Tuottajan järjestämä tila tai muu yhteistyössä järjestetty tila. Tilassa on otettava huomioon häiriöttömyys, erityisesti tilan hiljaisuus.

Videoiden pituus

Tuotetun videon ta lähetyksen pituus riippuu tilattavasta tuotteesta (ks. taulukko 3 ja taulukko 4). Poikkeavasta videon pituudesta on sovittava erikseen ennen tilausta.

Taulukko 3: Videotuotanto

Some: Storyline Some: Testimonial Pitchit ja tervehdykset Koulutus Musiikki-video S Musiikki-video M Musiikki-video L
1-4 min 1-4 min 30-60 sek 45-70 min tai 90-120 min 1-6 min 1-6 min 1-6 min

Taulukko 4: Live

Webinaarit Livekoulutukset
45-70 min tai 90-120 min 45-70 min tai 90-120 min

Tuotantoon käytettävä aika

Videoiden tuotantoon on laskettu kiinteät tuntimäärät kuhunkin työvaiheeseen. Työvaiheet ovat: käsikirjoitus ja tuotantojärjestely, kuvaus, editointi ja värikäsittely sekä animointi. Työvaiheisiin lasketut aikamäärät riippuvat tuotteesta ja ajat vaihtelevat eri tuotteiden välillä. Mahdolliset lisätunnit ja lisätoteutukset sovitaan Tilaajan kanssa aloituspalaverissa eikä Tilaajan laskuun koskaan lisätä ylimääräistä työtä, josta ei ole Tilaajan kanssa sovittu.

Yksittäisten videoiden ja projektien tuotantoajat

Tuotteen tuotantoaika riippuu tuotteen haastavuudesta ja tilattavien tuotteiden määrästä. Tuotantoaika jakautuu kahteen osaan: yhden videon tuotantoon kuluvaan aikaan käsikirjoituksesta luovutettavaan tuotteeseen ja siihen, minkä ajan sisällä Tilaajan on käytettävä tilatut tuotannot ostettu määrä on tuotettava.

Tilatun projektin tuotantoajan rajoittaminen tehostaa koko projektin tuotantoa. Johdonmukaisuus ja jatkuvuus ovat markkinoinnin ja sisällön A ja O: pakettien tuotantoajan rajoittaminen palvelee tätä periaatetta. Katso projektien tuotantoaikojen rajoitteet taulukoista 5 ja 6.

Taulukko 5: Videotuotanto

Some: Pitchit ja tervehdykset Koulutus Musiikkivideo
XS & S M & L 1-5 kpl 10-60 kpl 1-5 kpl 10 kpl S ja M L
6 kk 12 kk 6 kk 12 kk 6 kk 12 kk 6 kk 6 kk

Taulukko 6: Live

Webinaarit Livekoulutukset
1-5 kpl 10 kpl 1-5 kpl 10 kpl
6 kk 12 kk 6 kk 12 kk

Yksittäisen videon tuotantoajat on laskettu siten, että kommentit tuotantovaiheessa oleviin videoihin saadaan Tilaajalta max. 2 työpäivän aikana. Pitkät vastausajat keskinäisessä viestinnässä voivat hidastaa tuotantoa siten, että se ylittää ilmoitetun tuotantoajan. Katso kunkin tuotteen yksittäisen videon tuotantoaika taulukoista 7 ja 8.

Taulukko 7: Videotuotanto

Some: Storyline Some: Testimonial Pitchit ja tervehdykset Koulutus Musiikki-video S Musiikki-video M Musiikki-video L
2-4 vk 1-3 vk 2-10 työpäivää 1-3 vk 2-4 vk 2-4 vk 3-6 vk

Taulukko 8: Live

Webinaarit Livekoulutukset
Live, tilattava vähintään 2 viikkoa ennen lähetystä. Tallenne 2 vk. Live, tilattava vähintään 2 viikkoa ennen lähetystä. Tallenne 2 vk.

Tuotannon kommentointi: videot sellaisiksi kuin haluat

Jokaiseen projektiin kuuluu tietty määrä kommentointikierroksia eri työvaiheissa (ks. taulukko 9 ja 10). Kommentointikierroksilla Tilaaja antaa palautetta aineistosta ja palautteen perusteella toimitettuun aineistoon tehdään muutoksia.

Yleensä kommenttikierroksia on vähintään kaksi: ensimmäinen videon ”raakavedokseen”, jossa voidaan muuttaa videon rakennetta ja suurempia linjoja sekä toinen, jossa hiotaan yksityiskohtia ja korjataan mahdollisia pieniä virheitä.

Taulukko 9: Videotuotanto

Some: Storyline Some: Testimonial Pitchit ja tervehdykset Koulutus Musiikki-video S Musiikki-video M Musiikki-video L
3 3 1 2 3 3 3

Taulukko 10: Live

Webinaarit Livekoulutukset
Kuva-aineistossa 1 Kuva-aineistossa 1

Tilaajalta tarvitaan

Onnistunutta tuotantoa varten tilaajalta tarvitaan muutamia asioita, kuten Tilaajan omaa graafista aineistoa. Näet yksityiskohtaisen listan kuhunkin tuotteeseen tarvittavasta aineistosta taulukosta 11. Tuottaja auttaa aineiston kanssa tarvittaessa ja aineiston ei tarvitse olla valmiina vielä aloituspalaverissa.

Taulukko 11: Videotuotanto

Some

·        Logo,

·        graafinen ohjeisto tai muulla tavalla koottu graafinen aineisto (värit, mahd. elementit),

·        tuotannon käyttötarkoitus ja tavoitteet,

·        Yrityksen arvot,

·        Esiintyjä

Pitch ja tervehdykset

·        Logo,

·        Graafinen ohjeisto tai muulla tavalla koottu graafinen aineisto (värit, mahd. elementit),

·        Puheen käsikirjoitus,

·        Esiintyjä

Koulutus

·        Logo,

·        graafinen ohjeisto tai muulla tavalla koottu graafinen aineisto (värit, mahd. elementit),

·        puhuja,

·        tuotannon käyttötarkoitus ja tavoitteet

Musiikkivideot

·        Äänitetty kappale,

·        (idea tarinasta)

Taulukko 12: Live

Webinaarit Livekoulutukset

·        Logo,

·        graafinen ohjeisto tai muulla tavalla koottu graafinen aineisto (värit, elementit, valokuvat),

·        puhuja ja puhujan esitysaineisto (diat),

·        julkaisualusta (Facebook,youtube, muu),

·        yleisö (julkinen vai suljettu)

·        Logo,

·        graafinen ohjeisto tai muulla tavalla koottu graafinen aineisto (värit, mahd. elementit),

·        puhuja ja puhujan esitysaineisto (diat),

·        julkaisualusta (Facebook,youtube, muu),

·        yleisö (julkinen vai suljettu)

·        Mainostajien aineisto ja toive sijainnista lähetyksessä

Lisäpalvelut

Ostettavia lisäpalveluita ovat näyttelijä tai haastattelija videoon sekä alkuanimaatio eli alkuinsert.

Näyttelijän tai haastattelijan ostaminen tarkoittaa sitä, että tuottaja vastaa sopivan näyttelijän tai haastattelijan löytämisestä, ohjeistamisesta ja palkkiosta. Näyttelijä tai haastattelija ostetaan kaikkiin videoihin. Jos esiintyjää kuitenkin tarvitaan vain osaan videoista, tästä sovitaan tuottajan kanssa ennen tilauksen tekemistä tai aloituspalaverissa.

Alkuanimaatio sitoo yrityksen tai yhteisön kaikki videot yhtenäisiksi vaikuttavasti. Alkuinsertin voi tuottaa erikseen jokaiseen videosarjaan tai käyttää samaa alkuinserttiä kaikissa ostetuissa videotuotteissa. Alkuinsertin pituus on 3-10 sekuntia ja sitä varten tarvitaan Tilaajan graafista aineistoa. Alkuinsertin tuottamiseen kuuluu alkuinsertin graafinen suunnittelu ja alkuinsertin animointi.

Oikeudet ja sopimuksen purkaminen

Tilaaja saa käyttöoikeuden ja julkaisuoikeuden tuotettuun valmiiseen aineistoon. Tuottaja säilyttää raaka-aineistoa vähintään vuoden ja Tuottaja saa käyttää valmista aineistoa työnäytteinään. Jos aineisto sisältää yrityssalaisuuksia tai Tilaaja muusta syystä toivoo, ettei tuotettu aineisto ole julkisessa jaossa on tästä sovittava Tuottajan kanssa.

Jos Tilaajan toiminta ja tavoitteet tai tilattuun tuotteeseen tuotettava sisältö on ristiriidassa Suomen lain tai oleellisilta osin Tuottajan arvojen kanssa, on Tuottajalla oikeus purkaa tilaus.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tilaus ja aloituspalaveri

Tilauslomakkeen lähettäminen on palvelun sitova tilaus.

Aloituspalaveri sovitaan Tilaajan kanssa Kummankin sopimusosapuolen aikataulujen mukaan. Tuottaja on Tilaajaan yhteydessä liittyen projektin aloittamiseen 5 työpäivän sisällä tilauksen saapumisesta joko puhelimitse tai sähköpostilla. Aloituspalaveri kestää n. tunnin.

Tuotantoalue

Palvelujen tuotantoalueena on Tampere ja Tampereen ympäryskunnat sekä Hämeenlinna, Helsinki, Turku, Jyväskylä, Pori, Seinäjoki ja VR:n väliasemat välillä Tampere-mainitut paikkakunnat. Kuvaukset ja tapaamiset järjestetään tällä alueella. Palveluiden tuottamisesta ja tapaamisista tuotantoalueen ulkopuolella on sovittava erikseen ennen tilausta.

Kuvauspaikat

Kuvauspaikkoja on tuotannoissa rajattu määrä riippuen tuotteesta (ks. taulukko 1 & 2). Kuvauspaikat päätetään aloituspalaverissa ja järjestetään yhdessä Tilaajan kanssa.  Kuvauspaikkojen on sijaittava tuotantoalueella.

Taulukko 1 & 2
Taulukko 1: Videotuotanto

Some: Storyline 1-3
Some: Testimonial 1*
Pitchit ja tervehdykset 1*
Koulutus 1*
Musiikkivideo S 1*
Musiikkivideo M 1*
Musiikkivideo L 1-3

Taulukko 2: Live

Webinaarit 1*
Livekoulutukset 1*

*Kuvaustila voi olla Tilaajan oma tila, Tuottajan järjestämä tila tai muu yhteistyössä järjestetty tila. Tilassa on otettava huomioon häiriöttömyys, erityisesti tilan hiljaisuus.

Videoiden pituus

Tuotetun videon ta lähetyksen pituus riippuu tilattavasta tuotteesta (ks. taulukko 3 ja taulukko 4). Poikkeavasta videon pituudesta on sovittava erikseen ennen tilausta.

Taulukko 3 & 4
Taulukko 3: Videotuotanto

Some: Storyline 1-4 min
Some: Testimonial 1-4 min
Pitchit ja tervehdykset 30-60 sek
Koulutus 45-70 min tai 90-120 min
Musiikkivideo S 1-6 min
Musiikkivideo M 1-6 min
Musiikkivideo L 1-6 min

Taulukko 4: Live

Webinaarit 45-70 min tai 90-120 min
Livekoulutukset 45-70 min tai 90-120 min

Tuotantoon käytettävä aika

Videoiden tuotantoon on laskettu kiinteät tuntimäärät kuhunkin työvaiheeseen. Työvaiheet ovat: käsikirjoitus ja tuotantojärjestely, kuvaus, editointi ja värikäsittely sekä animointi. Työvaiheisiin lasketut aikamäärät riippuvat tuotteesta ja ajat vaihtelevat eri tuotteiden välillä. Mahdolliset lisätunnit ja lisätoteutukset sovitaan Tilaajan kanssa aloituspalaverissa eikä Tilaajan laskuun koskaan lisätä ylimääräistä työtä, josta ei ole Tilaajan kanssa sovittu.

Yksittäisten videoiden ja projektien tuotantoajat

Tuotteen tuotantoaika riippuu tuotteen haastavuudesta ja tilattavien tuotteiden määrästä. Tuotantoaika jakautuu kahteen osaan: yhden videon tuotantoon kuluvaan aikaan käsikirjoituksesta luovutettavaan tuotteeseen ja siihen, minkä ajan sisällä Tilaajan on käytettävä tilatut tuotannot ostettu määrä on tuotettava.

Tilatun projektin tuotantoajan rajoittaminen tehostaa koko projektin tuotantoa. Johdonmukaisuus ja jatkuvuus ovat markkinoinnin ja sisällön A ja O: pakettien tuotantoajan rajoittaminen palvelee tätä periaatetta. Katso projektien tuotantoaikojen rajoitteet taulukoista 5 ja 6.

Taulukko 5 & 6
Taulukko 5: Videotuotanto

Some XS & S 6 kk
M & L 12 kk
Pitchit ja tervehdykset 1-5 kpl 6 kk
10-60 kpl 12 kk
Koulutus 1-5 kpl 6 kk
10 kpl 12 kk
Musiikkivideo S 6 kk
M 6 kk
L 6 kk

Taulukko 6: Live

Webinaarit 1-5 kpl 6 kk
10 kpl 12 kk
Livekoulutukset 1-5 kpl 6 kk
10 kpl 12 kk
Yksittäisen videon tuotantoajat on laskettu siten, että kommentit tuotantovaiheessa oleviin videoihin saadaan Tilaajalta max. 2 työpäivän aikana. Pitkät vastausajat keskinäisessä viestinnässä voivat hidastaa tuotantoa siten, että se ylittää ilmoitetun tuotantoajan. Katso kunkin tuotteen yksittäisen videon tuotantoaika taulukoista 7 ja 8.
Taulukko 7 & 8
Taulukko 7: Videotuotanto

Some: Storyline 2-4 vk
Some: Testimonial 1-3 vk
Pitchit ja tervehdykset 2-10 työpäivää
Koulutus 1-3 vk
Musiikkivideo S 2-4 vk
Musiikkivideo M 2-4 vk
Musiikkivideo L 3-6 vk

Taulukko 8: Live

Webinaarit Live, tilattava vähintään 2 viikkoa ennen lähetystä. Tallenne 2 vk.
Livekoulutukset Live, tilattava vähintään 2 viikkoa ennen lähetystä. Tallenne 2 vk.

Tuotannon kommentointi: videot sellaisiksi kuin haluat

Jokaiseen projektiin kuuluu tietty määrä kommentointikierroksia eri työvaiheissa (ks. taulukko 9 ja 10). Kommentointikierroksilla Tilaaja antaa palautetta aineistosta ja palautteen perusteella toimitettuun aineistoon tehdään muutoksia.

Yleensä kommenttikierroksia on vähintään kaksi: ensimmäinen videon ”raakavedokseen”, jossa voidaan muuttaa videon rakennetta ja suurempia linjoja sekä toinen, jossa hiotaan yksityiskohtia ja korjataan mahdollisia pieniä virheitä.

Taulukko 9 & 10
Taulukko 9: Videotuotanto

Some: Storyline 3
Some: Testimonial 3
Pitchit ja tervehdykset 1
Koulutus 2
Musiikkivideo S 3
Musiikkivideo M 3
Musiikkivideo L 3

Taulukko 10: Live

Webinaarit Kuva-aineistossa 1
Livekoulutukset Kuva-aineistossa 1

Tilaajalta tarvitaan

Onnistunutta tuotantoa varten tilaajalta tarvitaan muutamia asioita, kuten Tilaajan omaa graafista aineistoa. Näet yksityiskohtaisen listan kuhunkin tuotteeseen tarvittavasta aineistosta taulukosta 11 ja 12. Tuottaja auttaa aineiston kanssa tarvittaessa ja aineiston ei tarvitse olla valmiina vielä aloituspalaverissa.

Taulukko 11 & 12

Taulukko 11: Videotuotanto

Some

Logo,

graafinen ohjeisto tai muulla tavalla koottu graafinen aineisto (värit, mahd. elementit),

Tuotannon käyttötarkoitus ja tavoitteet,

Yrityksen arvot,

Esiintyjä

Pitch ja tervehdykset

Logo,

Graafinen ohjeisto tai muulla tavalla koottu graafinen aineisto (värit, mahd. elementit),

Puheen käsikirjoitus,

Esiintyjä

Koulutus

Logo,

Graafinen ohjeisto tai muulla tavalla koottu graafinen aineisto (värit, mahd. elementit),

Puhuja,

Tuotannon käyttötarkoitus ja tavoitteet

Musiikkivideot

Äänitetty kappale,

(idea tarinasta)

 

 

Lisäpalvelut

Ostettavia lisäpalveluita ovat näyttelijä tai haastattelija videoon sekä alkuanimaatio eli alkuinsert.

Näyttelijän tai haastattelijan ostaminen tarkoittaa sitä, että tuottaja vastaa sopivan näyttelijän tai haastattelijan löytämisestä, ohjeistamisesta ja palkkiosta. Näyttelijä tai haastattelija ostetaan kaikkiin videoihin. Jos esiintyjää kuitenkin tarvitaan vain osaan videoista, tästä sovitaan tuottajan kanssa ennen tilauksen tekemistä tai aloituspalaverissa.

Alkuanimaatio sitoo yrityksen tai yhteisön kaikki videot yhtenäisiksi vaikuttavasti. Alkuinsertin voi tuottaa erikseen jokaiseen videosarjaan tai käyttää samaa alkuinserttiä kaikissa ostetuissa videotuotteissa. Alkuinsertin pituus on 3-10 sekuntia ja sitä varten tarvitaan Tilaajan graafista aineistoa. Alkuinsertin tuottamiseen kuuluu alkuinsertin graafinen suunnittelu ja alkuinsertin animointi.

Oikeudet ja sopimuksen purkaminen

Tilaaja saa käyttöoikeuden ja julkaisuoikeuden tuotettuun valmiiseen aineistoon. Tuottaja säilyttää raaka-aineistoa vähintään vuoden ja Tuottaja saa käyttää valmista aineistoa työnäytteinään. Jos aineisto sisältää yrityssalaisuuksia tai Tilaaja muusta syystä toivoo, ettei tuotettu aineisto ole julkisessa jaossa on tästä sovittava Tuottajan kanssa.

Jos Tilaajan toiminta ja tavoitteet tai tilattuun tuotteeseen tuotettava sisältö on ristiriidassa Suomen lain tai oleellisilta osin Tuottajan arvojen kanssa, on Tuottajalla oikeus purkaa tilaus.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.